↰ ღონისძიებები
Featured

ვალაამის ფესტივალი

26-28 ივლისი, წმ. ვლადიმირისადმი მიძღვნილი საეკლესიო მუსიკის ფესტივალი კუნძულ ვალაამზე - რუსეთი.