↰ ღონისძიებები
Featured

კონცერტები ესპანეთში

23, 24 და 25 თებერვალი, კონცერტები ესპანეთის ქალაქებში Santander, Zaragoza, Madrid. მასტერკლასები ქართული ტრადიციული მრავალხმიანობის შესახებ, ესპანელ მეცნიერთან და მუსიკის მკვლევართან, პოლო ვალეხოსთან ერთად.