↰ ღონისძიებები
Featured

პოლო ვალეჰო, სიმჰა არომი და ანსამბლი „ბასიანი“ - ერთობლივი მოხსენება

2014 წლის 23 სექტემბერს სიმპოზიუმის ფარგლებში „ბასიანმა“ მონაწილეობა მიიღო კონფერენციაში, რომელიც წარმოადგინეს მეცნიერებმა პოლო ვალეჰომ და სიმჰა არომმა. ისინი „ბასიანთან“ მჭიდრო თანამშრომლობით იკვლევენ ქართულ ტრადიციულ მრავალხმიანობას.