↰ დისკოგრაფია
2 დისკიანი ალბომი (46 სიმღერა და საგალობელი) • 2016

2 დისკიანი ალბომი (46 სიმღერა და საგალობელი) • 2016