↰ დისკოგრაფია
Ocora Radio France მიერ გამოცემული „ბასიანის“ აუდიო ალბომი

Ocora Radio France მიერ გამოცემული „ბასიანის“ აუდიო ალბომი

2012 წლის იანვარში "ბასიანის" სპეციალური CD ალბომი ექსკლუზიურად გამოსცა საფრანგეთის ერთ-ერთმა ცნობილმა რადიომ Ocora Radio France. ალბომი ვრცელდება მთელს მსოფლიოში.